อัพโหลด

เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ พาเรโต 80 : 20

VoiceTV

โดย VoiceTV

484
183 จำนวนการรับชม
  • ข้อมูล
  • ส่งออก
  • เพิ่มลงใน
  • รายการที่จะเล่น
เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ พาเรโต 80 : 20

รายการ Voice Market ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2556

กฎพาเรโต 80 : 20 หรือส่วนน้อยกำหนดส่วนใหญ่ สามารถนำมาใช้ในทางการตลาด ในการรักษาและดูแลลูกค้าสำคัญ

เพราะลูกค้าส่วนน้อยเพียง 20 % แต่สามารถสร้างรายได้ให้ธุรกิจถึง 80% เพราะธุรกิจไม่สามารถให้ลูกค้าทุกคนพึงพอใจสูงสุด แต่จะต้องเลือกให้ความสำคัญของลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ใช้บริการมาก หรือ ทำยอดขายสูงที่สุด จนสร้างเป็นบริการหรือสิทธิพิเศษ ซึ่งธุรกิจโทรศัพท์มือถือและธนาคารพาณิชย์ได้เลือกใช้ในการดูแลลูกค้า

กฎพาเรโต 80 : 20 สามารถใช้ได้ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ SME ในการดูแลและสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า และยังสามารถใช้ในการบริหารจัดการคน และ การสร้างความสุขในชีวิตอีกด้วย

0 ความเห็น