อัพโหลด

Cathay Pacific กับเสรีการบิน

VoiceTV

โดย VoiceTV

486
90 จำนวนการรับชม
  • ข้อมูล
  • ส่งออก
  • เพิ่มลงใน
  • รายการที่จะเล่น
Cathay Pacific กับเสรีการบิน

รายการ Voice Market ประจำวันที่ 30 กันยายน 2556

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้การเดินทางไปมาหาสู่กันในประเทศเพื่อนบ้าน จะเป็นโอกาสสำคัญในการไปมาหาสู่กันของประชากรอาเซียน การเดินทางโดยเครื่องบินนับเป็นทางเลือกที่สำคัญ ซึ่งย่นระยะเวลาในการไปเยี่ยมเยียนประเทศในอาเซียนอีกด้วย

พูดคุยกับสายการบิน Cathay Pacific Airways ซึ่งมีสายการบินพี่น้องคือ Dragon Air ที่ดำเนินการเชื่อมต่อเส้นทางการบินในอาเซียน เจาะลึกประเด็นผู้โดยสารอาเซียน และโอกาสของธุรกิจการบินในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับแขกรับเชิญ คุณยงยุทธ ลุจินตานนท์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำประเทศไทยและพม่า สายการบิน Cathay Pacific Airways

0 ความเห็น