ความแตกต่าง Gen X - Gen Y

VoiceTV

by VoiceTV

511
130 views
  • About
  • Export
  • Add to
ความแตกต่าง Gen X - Gen Y

รายการ Voice Market ประจำวันที่ 27 กันยายน 2556

อายุระหว่าง 36-48 ปี คือ กลุ่มของ Gen X เป็นกลุ่มที่มีความจงรักภักดีต่อตัวสินค้าสูง แต่เป็นกลุ่มที่มีความคิดรอบคอบ,ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ กว่าจะซื้อสินค้าแต่ละชิ้นได้ต้องคิดแล้วคิดอีก ขณะที่กลุ่ม Gen Y อายุ 13-35 ปี กำลังซื้อสูง แต่เป็นเงินที่ผู้ปกครองให้ คิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว ชอบอะไรใหม่ๆ และชอบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สินค้าต้องไม่ซ้ำแบบใคร ดังนั้น การทำการตลาดของลูกค้าทั้ง 2 กลุ่ม สามารถกำหนดสัดส่วนการให้ความสำคัญของทั้ง 2 กลุ่ม ตามรูปแบบของสินค้า ไม่ควรเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่หากต้องการยอดขายเร็ว ต้องทำการบ้านเยอะ คิดอะไรใหม่ๆ แนะนำให้เทน้ำหนักไปที่ Gen Y

0 comments