Lk Han Tha La - Neu Chien Tranh Tan - Trang Thanh Lan - Bang Chau

blueoceanmusic_chanel

by blueoceanmusic_chanel

28
2 220 views
Liên Khúc Hận Tha La - Nếu Chiến Tranh Tàn
(Dzũng Chinh, Song Ngọc)
Ca sĩ: Trang Thanh Lan - Băng Châu
Produced by Blue Ocean Music Inc.