Advertising Console

  2 ขั้ว FTA

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  561
  44 จำนวนการรับชม
  รายการ Intelligence ประจำวันที่ 22 กันยายน 2556

  สินค้าไทยส่งขายยุโรปปีละ 7 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้อาศัยสิทธิ GSP 3 แสนล้านบาท ซึ่งจะถูกทยอยตัดสิทธิในปี 2557 และ 2558 ทำให้สินค้าเกือบ 800 รายการต้องเสียภาษีนำเข้า สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน สภาหอการค้าไทยจึงหวังให้การเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปลุล่วงโดยเร็ว เพื่อได้รับการยกเว้นภาษี

  แต่การเปิด FTA ก็จะมีผลเสียมหาศาล ตามที่ภาคประชาสังคมทักท้วง เช่น ต้องขยายอายุสิทธิบัตรยาออกไปอีก 5 ปี ถูกบังคับให้ลงสัตยาบันสิทธิบัตรผูกขาดพันธุ์พืช ต้องเปิดเสรีเหล้า บุหรี่ และต้องยอมรับมาตรการคุ้มครองนักลงทุนข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถกำหนดนโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม หรือคุ้มครองผู้บริโภค หากกระทบผลประโยชน์นักลงทุน

  ประเทศไทยจะหาหนทางเจรจาอย่างไร ที่ให้เสียประโยชน์น้อยที่สุด ฟังความเห็นจาก บัณฑูร วงศ์สีลโชติ ประธานคณะกรรมการประเด็นทางการค้า สภาหอการค้า และวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี จากกลุ่ม FTA Watch