Advertising Console

  หยุดเจรจา FTA กับ EU ได้ไหม?

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  562
  89 จำนวนการรับชม
  รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 16 กันยายน 2556

  การเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ควรดำเนินการต่อไปหรือหยุดการเจรจาเอาไว้ก่อน ตามข้อเรียกร้องของกลุ่ม NGO ในประเทศไทย โดยที่คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี ได้กล่าวถึงผลกระทบ ถ้าหากรัฐบาลไทยยอมรับข้อตกลงในการเจรจาครั้งนี้เอาไว้ว่า "เกษตรกรจะได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่จะต้องจ่ายแพงขึ้น การเก็บรักษาพันธุ์เพื่อปลูกต่อหรือแลกเปลี่ยนจะมีความผิดถึงขั้นจำคุกและต้องจ่ายค่าเสียหายแก่บริษัท และวิสาหกิจชุมชนที่ปรับปรุงพันธุ์พืชจากพันธุ์พืชใหม่ ก็ไม่สามารถทำได้ ขณะที่นักปรับปรุงพันธุ์ โดยเฉพาะพวกบริษัทเมล็ดพันธุ์ จะไม่ถูกบังคับให้แบ่งปันผลประโยชน์แก่รัฐหรือชุมชนเจ้าของพันธุ์ดังที่เคยเป็นตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับปัจจุบัน"