ก้าวข้ามความขัดแย้ง ตอนที่ 2

VoiceTV

โดย VoiceTV

585
137 จำนวนการรับชม
ก้าวข้ามความขัดแย้ง ตอนที่ 2

รายการ Intelligence ประจำวันที่ 15 กันยายน 2556

ฟังความเห็นตรง ความเห็นต่าง ว่าด้วยความขัดแย้งทางการเมืองและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ชนบทไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดชนชั้นนำใหม่ โดยความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจถ่างกว้าง สูงกว่าประเทศอื่นๆ การผูกขาดสูงกว่าประเทศอื่น ตามมาด้วยความขัดแย้งที่รุนแรงกว่าประเทศอื่น เพราะชนชั้นนำเดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

แต่ถ้าก้าวข้ามความขัดแย้งนี้ได้ ประเทศไทยจะเปลี่ยนมโหฬาร

บันทึกการเสวนา 3 นักวิชาการ 3 ศาสตราจารย์ นิธิ เอียวศรีวงศ์, ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ผาสุก พงษ์ไพจิตร ในงานเสวนา "ก้าวข้ามความขัดแย้ง กับกระบวนการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย" จัดโดยศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)