โรคติดต่อทางเพศที่มองข้าม

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

467
471 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2556

โรคติดต่อทางเพศไม่ได้มีแต่โรคเอดส์ สถิติของโรงพยาบาลบางรักระบุว่า ผู้ป่วยที่มาพบแพทย์เป็นโรคหนองในมากที่สุด ที่น่าเป็นห่วงคือโรคหนองในเทียม ซึ่งผู้คนละเลยไม่ให้ความสนใจ ไม่คิดว่าจะเป็น บางครั้งยังปล่อยปละละเลยไม่รักษา จนแพร่ไปติดคู่ของตน โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งจะไม่แสดงอาการเป็นเวลานาน ทำให้รักษายาก

ฟังความรู้และข้อแนะนำจากแพทย์หญิงอังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย หัวหน้ากลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งชี้ว่าโรคติดต่อทางเพศบางชนิดในปัจจุบันยังลุกลามมาถึงปาก ตามยุคสมัย และวัยรุ่นเป็นโรคติดต่อทางเพศจำนวนมาก เพราะความเข้าใจผิดว่า ต้องใช้ถุงยางอนามัยกับหญิงบริการเท่านั้นแต่ไม่ใช้กับคู่ของตน

0 comments