Advertising Console

  ธุรกิจร้านอาหารไทยในอินโดจีน (Ep.2)

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  560
  75 จำนวนการรับชม
  ธุรกิจร้านอาหารไทยในอินโดจีน (Ep.2)

  รายการ Voice Market ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2556

  ติดตามภาค 2 ของการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในสิงคโปร์ ซึ่งการประกอบธุรกิจในประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นความใฝ่ฝันของนักธุรกิจชาวไทย โดยรายละเอียดด้านการบริการ การคัดเลือกพนักงาน ตลอดจนความใส่ใจในการนำครัวไทยสู่ครัวอาเซียน และครัวโลก ล้วนมาจากความสนใจในความต้องการของลูกค้า และการสร้างเอกลักษณ์ของอาหาร

  โดยเจ้าของธุรกิจต้องมีความเข้าใจในบริบทของตลาด และเน้นการปรับเอกลักษณ์ของอาหาร บรรยากาศ และเทคนิคการบริการให้เหมาะสมกับตลาดอีกด้วย ในช่วง AEC INSIGHT