Advertising Console

  12 ปี กองทุนหมู่บ้าน 12 ปีการมีส่วนร่วม

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  560
  136 จำนวนการรับชม
  รายการ Intelligence ประจำวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556
  จากนโยบายที่ถูกวิพากษ์ขรม ว่า "ประชานิยม" เอาเงินไปแจกชาวบ้านซื้อมือถือ ซื้อมอเตอร์ไซค์ 12 ปีผ่านไป กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ปัจจุบันดูแลโดย วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำลังจะยกฐานะเป็นสถาบันการเงินชุมชน หลังการเพิ่มทุนอีก 1 ล้านบาท
  กองทุนหมู่บ้านที่นักวิชาการและชาวกรุงวิพากษ์วิจารณ์ มีสัดส่วนหนี้เสียน้อยกว่าธนาคารพาณิชย์ เพราะหัวใจสำคัญคือให้ประชาชนมีส่วนร่วม เลือกกรรมการ พิจารณาจัดสรร แล้วควบคุมดูแลกันเอง ใครไม่ใช้หนี้ คนอื่นๆ ก็เสียโอกาส ใครไม่มีวินัย คนในหมู่บ้านย่อมรู้
  ด้วยเหตุนี้ แม้แต่รัฐประหารก็ไม่กล้าล้มกองทุนหมู่บ้าน แต่รัฐประหารที่ไม่เข้าใจประชาธิปไตย กลับให้ระบบราชการเข้ามาตัดสินใจแทนประชาชน ทั้งกองทุนหมู่บ้านและ SML ขณะที่รัฐบาลประชาธิปัตย์ ก็ยังต้องเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้าน แห่งละ 2-6 แสนบาท