ตั้งชื่อร้าน - สร้างแบรนด์

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

522
1 301 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
ตั้งชื่อร้าน - สร้างแบรนด์

รายการ Voice Market ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2556

"วิทยา จารุพงศ์โสภณ" กูรูด้านการตลาด รายการ Voice Market เผยเคล็ดลับการตั้งชื่อร้าน หรือ แบรนด์สินค้า โดยหลักการที่ควรจำง่ายๆมีดังนี้ 1.ไม่ควรที่จำนวนพยางค์เยอะเกินไป ควรมี 2-3 พยางค์ // 2. ชื่อนั้นควรแฝง และสื่อความหมายของประโยชน์ในตัวสินค้านั้นๆ (Product Description) และสิ่งที่ไม่ควรทำ คือ อย่าตั้งชื่อที่ฮิตในช่วงนั้นๆมาเป็นชื่อสินค้า ,อย่าตั้งชื่อสองแง่สองง่าม,อย่าตั้งชื่อที่สื่อไปในทาง SEX อย่าตั้งชื่อที่ไปลบหลู่ศาสนา และไม่จำเป็นต้องมีนักภาษาศาสตร์ในการแปลความหมายของชื่อที่มีความหมายคาบเกี่ยวหลายภาษา

0 comments