Advertising Console

  2 ปียิ่งลักษณ์ในกระแสโลก

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  560
  316 จำนวนการรับชม
  มองนโยบายต่างประเทศรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครบ 2 ปีกับ รศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งชี้ให้เห็น 2 ด้านว่า

  นายกรัฐมนตรีมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ชื่นชมของชาวโลก ในฐานะนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งและทำให้ประเทศอยู่ในความสงบ ขณะเดียวกันก็พยายามเดินทางไปประเทศต่างๆ เพื่อเชื่อมการค้าการลงทุน เปิดตลาดและความสัมพันธ์ใหม่ๆ

  แต่ในอีกด้านก็ยังขาดการสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าเหตุใดจึงต้องเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ ขณะเดียวกันก็ยังขาดยุทธศาสตร์ ซึ่งควรจะสานต่อโครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ที่ริเริ่มไว้ในยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยุคที่ดำเนินนโยบายต่างประเทศยกความสำคัญของประเทศไทยได้ดีที่สุด

  สาเหตุหนึ่งมาจากการเมืองภายในสร้างปัญหาให้นโยบายต่างประเทศ เช่นกรณีปราสาทพระวิหาร ซึ่งจะยิ่งอ่อนไหวจากผลการเลือกตั้งกัมพูชา