ยุทธศาสตร์รัฐบาลเพื่อประชาชน

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

517
82 views
  • About
  • Export
  • Add to
ยุทธศาสตร์รัฐบาลเพื่อประชาชน

รายการ Voice Market ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2556

การเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆของนายกรัฐมนตรี ล้วนแล้วแต่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ขณะเดียวกันก็ยังลงพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าในโครงการสำคัญของรัฐบาล ทั้งการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด การทำเกษตรโซนนิ่ง นโยบายรับจำนำข้าว รวมถึงการทำสร้างความเข้าใจในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ ซึ่ง "ธีรัตถ์ รัตนเสวี" โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการต่างๆที่รัฐบาลเดินหน้าอยู่ เป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตทุกภาคส่วนให้ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ในปี 2554

0 comments