คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

ถูกใจ
ดูภายหลัง
แชร์
เพิ่มไปยัง

ยุทธศาสตร์รัฐบาลเพื่อประชาชน

5 ปีที่แล้ว85 views

VoiceTV

VoiceTV

ยุทธศาสตร์รัฐบาลเพื่อประชาชน

รายการ Voice Market ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2556

การเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆของนายกรัฐมนตรี ล้วนแล้วแต่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ขณะเดียวกันก็ยังลงพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าในโครงการสำคัญของรัฐบาล ทั้งการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด การทำเกษตรโซนนิ่ง นโยบายรับจำนำข้าว รวมถึงการทำสร้างความเข้าใจในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ ซึ่ง "ธีรัตถ์ รัตนเสวี" โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการต่างๆที่รัฐบาลเดินหน้าอยู่ เป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตทุกภาคส่วนให้ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ในปี 2554

รายงานวิดีโอนี้

เลือกปัญหา

ฝังวิดีโอ

ยุทธศาสตร์รัฐบาลเพื่อประชาชน
เล่นอัตโนมัติ
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x1263rr" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
เพิ่มวิดีโอในไซต์ของคุณด้วยโค้ดที่ฝังไว้ข้างต้น