Le chiusure dei mercati europei: 01.07.2013

euronews (in Italiano)

per euronews (in Italiano)

1K
0 visualizzazioni