Revolutionari Romani Protestand - Guvernul Romaniei(26.Iunie.2013)(2)

Eastern Daily News
627
547 vues
  • Infos
  • Exporter
  • Ajouter à
  • Playlists
BLOCUL NAŢIONAL AL REVOLUŢIONARILOR - 1989 ROMÂNIA
Dosar Nr. 1/PJ/2003 ( FED. ) Încheierea din 11.02.2003 T. B. - Secţia 3 Civilă îndreptată prin Încheierea din 20.02 2003
(ultima modificare Dosar 42012/3/2008 Încheierea din 19.03.2009 Congresul din 05 septembrie 2008 ) Înregistrată
în Registrul Special poz. Nr. 9/18.02.2003. Sediul în Bucureşti, str. Stelea Spătaru, nr.17, sc.A, ap.2, Sector 3.
Preşedinte Dorin Lazăr Maior - tel : 0732.026348 ; Tel/fax: 0268 41 02 12
Nr. 59 / 22.06.2013.

C O M U N I C A T

Asociaţiile de Revoluţionari din toată ţara, întrunite sub patronajul Blocului Naţional al Revoluţionarilor legal reprezentat prin dl. Preşedinte Dorin Lazăr Maior, în unanimitate s-a hotărât ca în data de 26.06.2013, începând cu orele 10.00, în faţa muzeului Antipa, va avea loc manifestaţia de protest a revoluţionarilor din România, pentru care există autorizaţie legală de protest.
În acest sens vă informăm că REVOLUŢIONARII din ROMÂNIA sunt aşteptaţi să participe în număr cât se poate de mare.

Motivul :

1. - punerea în plată, neîntârziat, a indemnizaţiei acordată legal, în semn
de recunoştinţă, prin Legea nr. 341/2004,
2. - respectarea prevederilor Legii nr. 341/2004, privind Recunoştinţa faţă de
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989,
3. - respectarea PROTOCOLULUI încheiat în data de 02.09.2011 între PSD şi
BNR 1989,
4. - eliminarea ,,sintagmei” IMPOSTORI, pronunţată acut de actuali guvernanţi,
în ceea ce priveşte că, printre REVOLUŢIONARI s-ar afla şi unii în acest
sens, dar fără a fi dovediţi,
5. - faţă de neaducere la îndeplinire a dispoziţiilor domnului VICEPRIM-MINISTRU
LIVIU NICOLAE DRAGNEA, privind stabilirea numărului de revoluţionari şi
a drepturilor legale aferente acestora în întrunirea din data de 24.04.2013.,
solicităm demiterea de îndată a dlui. Secretar de Stat SSPR - Socaciu Victor.
6. - vis-à-vis de cele arătate mai sus, propunem ca o delegaţie formată din Preşedinţi
ai asociaţiilor de revoluţionari să aibe o întrevedere cu premierul Ponta.

Rugăm prezenţa a cât mai multor dintre revoluţionari, chiar dacă nu faceţi parte din BNR 1989.
PREŞEDINTE BNR 1989
zona Bucureşti & Ilfov
LEŞU IONEL

lesu_ionel2000@yahoo.com; Tel. 0761.172. 929. / 0746.324. 786.

1 commentaire

Deus Human Revolution - 1989 ROMANIA
                     File no. 1/PJ/2003 (FED.) 11.02.2003 Conclusion of TB - Section 3 Civil directed by 20.02 End of 2003
                    (Last change 19.03.2009 File 42012/3/2008 conclusion of Congress on 05 September 2008) Registered
                     No item in the Special Register. 9/18.02.2003. Headquarters in Bucharest, Stelea Spătaru, No.17, sc.A, ap.2, Sector 3.
                  President Dorin Lazar Maior - tel: 0732.026348, Tel / fax: 0268 41 2:12
                                                                                                            No.. 59 / 06.22.2013.

C O M U N I C A T

      Revolutionary associations across the country, meeting under the auspices of the National Revolutionary Bloc legally represented by Mr. President Dorin Lazar Maior unanimously decided that on 26.06.2013, from 10.00, in front of the museum Antipas, will be a revolutionary protest in Romania, where there is legal authorization protest.
      In this respect ROMANIA inform you that revolutionaries are expected to participate in large numbers as possible.

Reason:

January. - Implementing payment immediately, the legal indemnities in sign
         gratitude, by Law no. 341/2004,
February. - The Law no. 341/2004, of gratitude to
         hero-martyrs and fighters who helped the Romanian Revolution
         December 1989
Three. - Compliance with the protocol signed on 02.09.2011 between PSD and
         NBR 1989
April. - Elimination, the term "quack, pronounced acute current government,
         in terms that they are among the revolutionary and one in the
         sense, but not proven,
May. - To neaducere to implement the provisions Mr. Deputy Prime Minister
         Liviu Nicolae DRAGNEA on determining the number of revolutionaries and
         legal rights for their meeting on 04.24.2013.,
         Mr require dismissal immediately. Secretary of State SSPR - Socaciu Victor.
June. - Vis-à-vis the foregoing, I propose that a delegation of Heads
   revolutionary associations to have a meeting with Prime Minister Ponta.
         
Please presence of as many of the revolutionaries, even if you're part of the NBR 1989.
CHAIRPERSON NBR 1989
the Wholesale & Retail
Leşu IONEL

lesu_ionel2000@yahoo.com, Tel. 0761,172. 929. / 0746,324. 786.
Par Eastern Daily News il y a 2 ans