Advertising Console

  Index สยายปีก Event สู่พม่า-เวียดนาม

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  581
  86 จำนวนการรับชม
  รายการ Voice Market ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2556

  เวียดนามและพม่า ถือเป็นประเทศเนื้อหอมและน่าลงทุนสำหรับนักลงทุนจากทุกมุมโลก เพราะมีทรัพยากรและบุคลากรที่รองรับการทำธุรกิจ โดยธุรกิจที่เข้าไปเปิดตลาดในเวียดนามและพม่า

  ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมและธุรกิจอื่นมากมาย ซึ่ง Index Creative Village เป็นหนึ่งในธุรกิจของคนไทยที่เข้าไปเปิดตลาดงาน Event ในต่างประเทศ

  โดยผู้บริหาร Index มองว่า เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 ประเทศแล้ว พม่า มีความน่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุนทำธุรกิจ Event มากกว่า เพราะผู้ประกอบการ Event ในพม่ายังมีคู่แข่งน้อย และยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ในขณะที่เวียดนามมีผู้ประกอบการ Event ในพื้นที่อยู่แล้ว อีกทั้งมีการแข่งขันที่สูงอยู่