Coffee with : พ.ต.พุทธินาถ พหลพลพยุหเสนา

VoiceTV

by VoiceTV

505
480 views
  • About
  • Export
  • Add to
รายการ Wake Up Thailand ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ตอนที่ 2

- การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประวัติศาสตร์ในความทรงจำ

0 comments