คณะราษฎร ที่มาของประชาธิปไตยไทย

VoiceTV

โดย VoiceTV

585
176 จำนวนการรับชม
รายการ Wake Up Thailand ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ตอนที่ 1

นำเสนอในประเด็น

- 24 มิถุนา วันชาติราษฎร

- วันปฎิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณณาญาสิทธิราชย์ ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475