คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

24 มิถุนากับคนรุ่นใหม่

4 ปีที่แล้ว141 views

VoiceTV

VoiceTV

รายการ Intelligence ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2556

81 ปีเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ห่างไกลเหลือเกินจากคนวัย 20 แต่ต้องขอบคุณรัฐประหาร 19 กันยา 2549 และการต่อสู้ทางการเมืองเรื่องทัศนะประชาธิปไตย ที่ปลุกคนรุ่นใหม่ให้สนใจประวัติศาสตร์คณะราษฎรและการอภิวัฒน์ประเทศไทย

ฟังทัศนะของ นันทพงศ์ ปานมาศ รองประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรองเลขาธิการ สนนท. รักษ์ชาติ วงศ์อธิชาติ อดีตอุปนายก องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จตุชัย แซ่ซือ นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ "อั้ม เนโกะ" ซึ่งเห็นว่าคนรุ่นใหม่จะต้องฟังประวัติศาสตร์ทั้ง 2 ด้าน แล้วชั่งน้ำหนักด้วยตัวเอง ไม่ถูกปิดกั้นให้รับรู้ข้างเดียว โดยประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นใหม่ซึ่งใช้ในแบบเรียน ตำรา และการโฆษณาประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรส่งผลต่อวิถีชีวิตคนไทยทุกคน รวมทั้งคนรุ่นหลัง เพราะได้สถาปนาสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียม โอกาส ผ่านรัฐธรรมนูญ เพียงแต่มรดกคณะราษฎรหลายสิ่งหลายอย่างก็ถูกทำให้ลบลืม