คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

7 ความล้มเหลวทางการตลาด

4 ปีที่แล้ว291 views

VoiceTV

VoiceTV

7 ความล้มเหลวทางการตลาด

รายการ Voice Market ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2556

จากข้อมูลพบว่า ธุรกิจไทย 50% ปิดกิจการใน 3 ปีแรกที่เปิดกิจการ ซึ่งมาจากการทำการตลาดที่ผิดพลาด โดยกูรูด้านการตลาดประจำรายการ Voice Market "วิทยา จารุพงษ์โสภณ" บอกว่า ที่ธุรกิจล้มเหลว มาจากสาเหตุสำคัญ 7 ด้าน ได้แก่
1. คิดแบบ In Sight Out เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
2.หาลูกค้าไม่เจอ
3. คู่แข่งในตลาดมาก และไม่สนใจคู่แข่ง
4.ขัดผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.สินค้าไม่มีความแตกต่าง
6.สื่อสารไม่รู้เรื่อง
7.ตั้งราคาผิด

ซึ่งทั้ง 7 ความล้มเหลวทางธุรกิจข้างต้น แก้ได้โดยศึกษาความต้องการของตลาด ,รู้เขา รู้เรา,ศึกษาข้อดีของคู่แข่ง,สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้า และจำหน่ายสินค้า สื่อสารกับผู้บริโภคให้เข้าใจ และตั้งราคาแบบสมเหตุสมผล เพียงเท่านี้ ธุรกิจของคุณก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว