Advertising Console

  พิศวงสังคมไทย

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  569
  181 จำนวนการรับชม
  รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2556

  โซตัส ระบบที่ถูกนำมาเลือกใช้กันอย่างแพร่หลายในการรับน้องใหม่ด้วยความกดดันปัจจุบันเริ่มถูกต่อต้านทางสังคมอย่างแพร่หลาย ระบบโซตัสนี้จำเป็นในการรับน้องใหม่จริงหรือไม่และมีวิธีไหนที่ทำให้เสน่ห์ของการรับน้องยังคงอยู่โดยไม่ต้องพึ่งระบบนี้

  Project Loon อีกหนึ่งโครงการลับสุดยอดจาก Google X ส่งบอลลูนขึ้นไปบนฟ้าเพื่อกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายและทำให้คนในพื้นที่ห่างไกลได้ใช้อินเทอร์เน็ต โครงการที่แม้ไม่ได้กำไร แต่ก็จะเป็นผลดีกับธุรกิจของ Google ในระยะยาว

  ฟิลิปปินส์เพิ่งผ่านกฎหมายสุขอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงในการคุมกำเนิดและมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย แต่ในไทย เพราะเหตุใดกฎหมายนี้ร่างมา 11 ปี จึงยังไม่ไปถึงไหน?