การตลาดสินค้า OTOP

VoiceTV

by VoiceTV

473
135 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
การตลาดสินค้า OTOP

รายการ Voice Market ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2556

กูรูด้านการตลาด "วิทยา จารุพงษ์โสภณ" อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ บอกว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการสินค้าโอทอปยังคงประสบปัญหา "การตลาด" ในสินค้าโอทอป ผู้ประกอบการขาดความสามารถในการเข้าถึงตลาด ทำให้สินค้าโอทอปคุณภาพดี แต่ไม่สามารถขายในราคาที่สูงได้

ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการสินค้าโอทอปต้องทำคือ แต่ละชุมชนต้องหา "ตัวกลาง"ในการเป็นผู้นำกลุ่มชุมชนในการผลิตสินค้าโอทอป เพื่อสร้างอำนาจต่อรองต่อตลาด

ขณะที่ภาครัฐควรจัดตั้งหน่วยงานกลาง เพื่อเป็นตัวกลางในการวิจัยและพัฒนาสินค้าโอทอปอย่างจริงจังและเห็นผล ประสานงานกับภาคเอกชนในการนำสินค้าไปจำหน่ายห้างสรรพสินค้า และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสินค้าด้วย

0 comments