UN ผ่านสนธิสัญญาควบคุมอาวุธ

VoiceTV

by VoiceTV

473
44 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2556

นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่าสนธิสัญญาฉบับนี้จะยุติการถกเถียงกันในข้อตกลงด้านอาวุธและจะทำให้บรรดานักรบ โจรสลัด และผู้ก่อการร้ายครอบครองอาวุธได้ยากขึ้น อาร์เจนตินาเป็นชาติแรกใน 63 ชาติที่ลงนามสนธิสัญญาควบคุมการค้าอาวุธในการเปิดลงนามวันแรกเช่นเดียวกับประเทศผู้ส่งออกอาวุธอย่างสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนี ในขณะที่สหรัฐผู้ส่งออกอาวุธและยุทธภัณฑ์รายใหญ่สุดของโลก และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันสนธิสัญญา กลับยังไม่ได้ลงนาม

http://www.thaiinsider.com

0 comments