Celebrity Endorsement : การตลาดดารา

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

524
116 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
Celebrity Endorsement : การตลาดดารา

รายการ Voice Market ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2556

สินค้าหนึ่งชิ้นมักจะนำดารา นักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ หรือ แบรนด์แอมบาสเดอร์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า โดยสินค้าอาจหยิบยืมความดังของดารามาช่วยเพิ่มยอดขาย หรือ หยิบยืมภาพลักษณ์ของดารามาสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวสินค้า ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง 2 รูปแบบ โดยก่อนที่เจ้าของสินค้าจะเลือกดาราคนนั้นๆ ผู้ดูแลศิลปินดาราจะต้องกำหนดคาแรคเตอร์ หรือภาพลักษณ์ดาราให้มีความชัดเจน และต้องสร้างการรับรู้ในตราสินค้า(ดารา) หรือ Brand Awareness ให้มากที่สุด โดยคาแรคเตอร์ดารา มี 5 แบบด้วยกัน คือ 1. ดุดัน ,2.วัยใส วัยทีน,3.เก่ง มีความรู้ ,4. ไฮโซ เป็นคนในตระกูลดัง ,5. มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ ซึ่งคาแรคเตอร์ดาราคาทั้ง 5 แบบสอดคล้องกับคาแรคเตอร์ของสินค้าที่มีในตลาดได้ชัดเจน (อาจเป็นคาแรคเตอร์จริงของดารา หรือเป็นคาแรคเตอร์ที่มาจากการแสดงก็ได้ ) เช่น หากดารามีคาแรคเตอร์ที่ดุดัน อาจได้เป็นพรีเซนเตอร์เครืองดื่มชูกำลัง หรือ รถกระบะสมรรถนะสูง หรือหากดารามีคาแรคเตอร์วัยใส วัยทีน ก็จะได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าของกลุ่มวัยรุ่น เช่น เจมส์ จิรายุ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถเป็นพรีเซ็นเตอร์ของสินค้าที่ต้องใช้ความน่าเชื่อถือได้ด้วย เนื่องจากเจมส์ จิรายุ มีชื่อเสียงจากการแสดงละครในบทบาทของนายแพทย์ เป็นต้น

0 comments