Advertising Console

  การเมืองมวลชนกับประชานิยม

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  572
  432 จำนวนการรับชม
  รายการ Intelligence ประจำวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556
  การเมืองสีเสื้อจะไร้ความหมาย แต่การเมืองมวลชนไม่ตาย มีแต่เติบโต ศ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ชี้ว่าอุดมการณ์สีเสื้อที่แคบ นิ่ง ไม่ขยับขยาย จะไปไม่รอด ตัวอย่างเช่นเสื้อแดงที่ปกป้องการเลือกตั้ง ต่อต้านรัฐประหาร ก็ต้องยกระดับไปอีกขั้นว่าประชาธิปไตยให้ชีวิตที่ดีกว่าอย่างไร
  ถ้าภัยคุกคามประชาธิปไตยเลือกตั้งลดลง ความขัดแย้งจะกระจายออกไปในประเด็นอื่นๆ ความเป็นสีเสื้ออาจจางหายไป แต่ไม่ได้หมายความว่าการเมืองมวลชนหายไป เพราะมวลชนตื่นตัวแล้ว และต้องการเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะ
  ประชานิยมเกิดขึ้นพร้อมกับการเมืองมวลชน เพราะเมื่อมวลชนลุกขึ้นมาต้องการมีส่วนร่วม นักการเมืองที่ต้องการคะแนนเสียงก็ออกนโยบายกระจายผลประโยชน์กลับสู่มวลชน ซึ่งช่วยลดความกดดันจากความเหลื่อมล้ำในสังคม ประชานิยมไม่ได้เป็นอันตราย แต่ความเหลื่อมล้ำสูง ทำให้ประชานิยมเป็นอันตราย