Coffee with : แทนคุณ จิตต์อิสระ

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

521
143 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
รายการ Wake Up Thailand ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ตอนที่ 2

นำเนอในประเด็น

- กรอบเสถียรภาพเศรษฐกิจ 2556
- ไข่ไก่ราคาขึ้น???
- Change …มักกะสัน
- COFFEE WITH: แทนคุณ จิตต์อิสระ/ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 12 ดอนเมือง พรรคประชาธิปัตย์
- "อี้" แทนคุณ ประกาศ ทำงานแบบอินฟินิตี้

0 comments