Λουκίσας Ευάγγελος

ότι καλό και καμιά φορά κακό συμβαίνει στην Άνδρο μέσα από φωτογραφίες και video