rumstar's comments

"...Всички пътища преплетени, всички думи неизречени пак при ТЕБЕ ме доведоха…И обичам!..."
By rumstar