----- JERY------

НЕКА СЕ ОБИЧАМЕ ЗА ДА БЪДЕМ ОБИЧАНИ И НА ЗЛОТО ДА НЕ ОТВРЪЩАМЕ СЪС ЗЛО.....!!!