Koçali Aymaz

1947 Siverek doğumlu olup evli 6 çocukluyum. Maliye teşkilatının çeşitli birimlerinde 1 yıl fiili görev yapmış 17 Mart 1985 tarihinde Suruç Malmüdürlüğü Muhasebe Servis Şefliğinden istifa edip Serbest Muhasebecilik görevine Siverek'te başladım. <br />Aynı yıl 7 arkadaşla birlikte İl Özel İdaresi ile Siverek Teneke Sanayinin kuruluşunda aktip görev aldım. <br />Yine aynı yıl içerisinde Siverek'te ilk toplu konut kredisi alan Şİ>RİNKENT Yapı Kooperatifinin kuruluşunda ve yeönetim kurulunda görev aldım. <br />21 arkadaşla birlikte 30 Ekim 1990 tarihinde Siverek'in il hakkının geri alınması ve her yönü ile kalkınması için Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneğinin kuruluşunda görev adım ve kurucu başkanlığını üstlenmiştir. 15 Nisan 2012 tarihinde başkanlık görrevini bıraktım. <br />Bu süre içerisnde Siverek'in her yönü ile kalkınması, gelişmesi, sosyal ve kültürel alanlarda ilerlemesi için çeşitli aktif faaliyetlerde bulundum. <br />Başkanlık görevini bırakmamla birlikte sosyal çalışmalarıma devam ediyor ve kentimizin tanıtımı için önemli çabalarda bulunuyorum.