Sessiz Mesai

" Sessizim sözsüzüm tellerdeki cümlelerim, <br />Farklı sende aynı kelimede farklı hikayenim. " <br /><br />Sessiz mesai yaptığı müzikte hikayeyi anlatmak için sözler yerine gitarını kullanır. Hikayenin kelimeleri çalınan notalardır. Notalar cümleleri cümleler de bütünü oluşturur. Bütünün sözleri sendedir, senin içindedir. Dinlediğinde hissettiğindedir.