We use cookies to offer an improved online experience and offer you content and services adapted to your interests. By using Dailymotion, you are giving your consent to our cookies.
Šabac Fashion Day
Šabac, Serbia
Organizovanje Eventa, se smatra za najkompleksniju tehniku strateškog marketinga i odnosa s javnošću. Koristi se kao veoma jak komunikacijski alat sa ciljnim javnostima.Pomaze u komunikaciji sa klijentima i budućim klijentima, i može da dovede do veoma velike medijske pažnje. On uključuje planiranje, organizaciju, koordinaciju i izvršenje različitih događanja. Organizacija eventa jedan je od najboljih načina komuniciranja s različitim javnostimai izgradnje pozitivnog imidža kompanije.
Event management je sastavni deo dugoročne politike tržišnog komuniciranja i odnosa sa javnošću, kada dogadjanja imaju mesto u komunikacijskom planu i kada su uskladjeni sa komunikacijskim ciljevima

Dopustite stručnom timu da organizuje i realizuje umesto Vas sledeća dogadjanja:

• Organizacija promocija i modnih revija
• Organizacija prezentacija
• Organizacija okruglih stolova
• Organizacija otvaranja
• Organizacija press konferencija
• Organizacija sajmova i nastupa na sajmovima
• Organizacija seminara
• Organizacija work shop-ova
• Organizacija sportskih dogadjanja
• Organizacija radionica
• Organizacija godišnjica