Šabac Fashion Day

Organizovanje Eventa, se smatra za najkompleksniju tehniku strateškog marketinga i odnosa s javnošću. Koristi se kao veoma jak komunikacijski alat sa ciljnim javnostima.Pomaze u komunikaciji sa klijentima i budućim klijentima, i može da dovede do veoma velike medijske pažnje. On uključuje planiranje, organizaciju, koordinaciju i izvršenje različitih događanja. Organizacija eventa jedan je od najboljih načina komuniciranja s različitim javnostimai izgradnje pozitivnog imidža kompanije.<br />Event management je sastavni deo dugoročne politike tržišnog komuniciranja i odnosa sa javnošću, kada dogadjanja imaju mesto u komunikacijskom planu i kada su uskladjeni sa komunikacijskim ciljevima<br /><br />Dopustite stručnom timu da organizuje i realizuje umesto Vas sledeća dogadjanja:<br /><br />• Organizacija promocija i modnih revija<br />• Organizacija prezentacija<br />• Organizacija okruglih stolova<br />• Organizacija otvaranja<br />• Organizacija press konferencija<br />• Organizacija sajmova i nastupa na sajmovima<br />• Organizacija seminara<br />• Organizacija work shop-ova<br />• Organizacija sportskih dogadjanja<br />• Organizacija radionica<br />• Organizacija godišnjica