reni7yy

ВеЧе зАсПивАм БеЗ дА мИ лИпСвАш... <br />ВеЧе Се БуДя БеЗ дА мИ лИпСвАш... <br />ВеЧе Не ПлАчА и Не Ме БоЛи... <br />ВеЧе Е кЪсНо... ВеЧе СъМ дРуГа Не РаЗбИрАш Ли ?!? <br />вЕчЕ мОгА дА ЖиВеЯ И бЕз тЕб... <br />ВеЧе Се СмЕя И бЕз тЕб...