proletar
Amsterdam, Turkiye
0 çalma listesi
4,648 izlenme
EMPERYALİZMİN EN BÜYÜK KORKUSU HALKLARIN KARDEŞLİĞİ ,
EN BÜYÜK HAYALİ HALKLAR ARASI NEFRET VE DÜŞMANLIKTIR.
"Eğer siz, emperyalist "büyük" devletlerin bir başka ülkeyi kendi iğrenç ve bencil çıkarları için işgal etmesini, halkını katletmesini, zindanlara doldurmasını ve aşağılamasını, kadınlarının namusuna el uzatmasını, çocuklarını hedef almasını, bombalamasını, yakıp yıkmasını ve maddi ve kültürel zenginliklerini yağmalamasını alkışlar, hatta bir ölçüde buna katılır ve destek verirseniz, yarın öbür gün sizin ülkenizin de benzer bir işgal terörünün hedefi olmasını peşin olarak onaylamış olursunuz.....Bir ülkenin rejimi kötü, zalim anti-demokratik vb. olabilir. Ancak bu tür yönetimleri defetmek ve işbaşına gerçekten adil, demokratik ve uygar bir yönetim getirmek, sadece ve sadece o ülkenin halkının işidir