pinctadalisantresango

Công ty PINCTADALI VIỆT NAM là công ty sản xuất, phân phối chuyên nghiệp và lắp đặt ván sàn tre, các sản phẩm ốp trần và ốp tường, vách ngăn và nội thất tre. <br /><br />Để được tư vấn thiết kế nội thất tre và lắp đặt ván sàn tre, xin liên hệ CÔNG TY PINCTADALI VIỆT NAM - www.bambooali.com / www.santre-ali.com - Email : contact@bambooali.com - Địa chỉ : 180/A10 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội. Điện thoại : 04-37-55-85-22.