obywatel

Lodz, Polska
Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom" jest wydawcą kwartalnika "Nowy Obywatel", książek z serii "Biblioteka Obywatela", a także czasopisma "JAK robić biznes społeczny". Propagujemy solidaryzm i samoorganizację społeczną, pokazujemy korzyści z aktywnej polityki gospodarczej państwa oraz szeroko rozumianej spółdzielczości, przywracamy pamięć o zapomnianych elementach dziedzictwa narodowego. Więcej informacji: www.nowyobywatel.pl.