Trần Thành Trung

Tôi là Trần Thành Trung, chuyên gia lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin. Tôi đam mê sách, phát triển bản thân, internet marketing và kinh doanh trực tuyến . <br /><br />Từ năm 2010 tôi bắt đầu dành nhiều thời gian học hỏi và ứng dụng lĩnh vực internet marketing và mạng xã hội. Hiện tôi đang là Administrator của Website http://www.ngongio.com<br /><br />Contact Info<br /><br />[Skype] nlptrung<br />[YM] nlptrung<br />[Email] nlptrung@gmail.com<br />[Facebook] http://facebook.com/nlptrung<br />[Website] http://www.ngongio.com/