musicanuevaprimero

NO COPYRIGHT INFRINGEMENT INTENDED FOR ANY SONG If you want me to remove any material, just tell me and I will remove it immediately! Only uploaded for Promotional and Entertainment purposes.NO COPYRIGHT INFRINGEMENT INTENDED <br />█HiP hOp █ RaP █ RnB █ rEgGaE █ hOuSe █ PoP █ aLtErNaTiVe █ <br />About Me: █║▌│█│║▌║││█║▌│║▌║ <br />╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ <br />║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ <br />╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ <br />█║▌│█│║▌║││█║▌│║▌║ <br /><br />╔═╦╗╔╦╗╔═╦═╦╦╦╦╗╔═╗ <br />║╚╣║║║╚╣╚╣╔╣╔╣║╚╣═╣NOW! <br />╠╗║╚╝║║╠╗║╚╣║║║║║═╣ <br />╚═╩══╩═╩═╩═╩╝╚╩═╩═╝ <br /><br />► Play. ▌▌ Pause. ■ Stop. <br />╔══╗♫ <br />║██║ <br />║( o)║ւԵՖ ԼւκՅ ՊՎ ւթԾժՖ ՖԵՄՉκ Ծղ ՒՅթԼՃՎ <br />╚══╝ <br />╔═════════════════★ <br />Tuяn Up Tнe Vσℓυмe♪ <br />: <br />: .ılı.——Volume——.ılı. <br />: ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █ <br />: Min- - - - - - - - - - -●Max <br />: <br />: ► Play ▌▌ Pause ■ Stop <br />. Turn It Up Loud! ♫ ▄ █ ▄ █ ▄ █ <br />╚═════════════════★