malgosia1gosia

Wszystko się kończy... <br /> Wszystko przeminie i sen się przerwie <br />-słodkie marzenie, lecz coś jest w duszy, <br /> co nigdy nie minie i wciąż trwać będzie, <br /> a tym jest smutne -wspomnienie...