malgosia1gosia

Wszystko się kończy...
Wszystko przeminie i sen się przerwie
-słodkie marzenie, lecz coś jest w duszy,
co nigdy nie minie i wciąż trwać będzie,
a tym jest smutne -wspomnienie...