ΜΑΙΡΗ

GOTHS <br />************************** <br />DON'T ALWAYS WEAR BLACK <br />DON'T WORKSHIP SATAN <br />ARE NOT EVIL <br />DO NOT WANT TO KILL PEOPLE <br />DO NOT HATE ANYONE <br />ARE NOT ALWAYS DEPRESSED <br />CAN BE HAPPY TOO <br />ARE USUALLY NICE PEOPLE <br />ARE NORMAL,JUST LIKE YOU <br />******************************** <br /><br />ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΕ ΤΡΩΕΙ ΝΑ ΧΟΡΤΑΣΕΙ <br />**************************************** <br /><br />http://cid-34a966dab5833bc0.profile.live.com/?mkt=el-gr&sa=282967637