ΜΑΙΡΗ

GOTHS
**************************
DON'T ALWAYS WEAR BLACK
DON'T WORKSHIP SATAN
ARE NOT EVIL
DO NOT WANT TO KILL PEOPLE
DO NOT HATE ANYONE
ARE NOT ALWAYS DEPRESSED
CAN BE HAPPY TOO
ARE USUALLY NICE PEOPLE
ARE NORMAL,JUST LIKE YOU
********************************

ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΕ ΤΡΩΕΙ ΝΑ ΧΟΡΤΑΣΕΙ
****************************************

http://cid-34a966dab5833bc0.profile.live.com/?mkt=el-gr&sa=282967637