Laboratorium

Laboratorium és una micro factoria que combina la creació de films i publicacions experimentals amb treballs d'il·lustració i gràfica per a premsa i televisió. <br /><br />Laboratorium is a micro-factory that combines the creation of experimental films and publications with illustration and graphic design.