kurdim1

Dile Min <br /><br />Be Te Jiyan Bo Chiye Yar <br />Be Te Jiyan Xemo Kuvan <br />Evro Es Mam be Dost u Yar <br /><br />De Were Yara Min, Birina Dile Min <br />Hem Derdo Dermane janet Min <br /><br />De Were Yara Min, Gula Ber Behna Min <br />Ne Te Agir Berda Dile Min <br /><br />Ax Ax Bo Dile Min <br />..................................................................... <br /><br />Eve Chend Sal Es Hiviya Te <br />Eve Chend Sal Ez Gori Te <br />Min Nehele Es Bexte Te <br /><br />De Were Yara Min, Ronahya Chave Min <br />Ne Te Agir Berda Dile Min <br /><br />De Were Shirina Min, Sebra Viyana Min <br />Hem Derdo Dermane Jina Min <br />WWW.ZAXOKA-MN.COM