Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης

Ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης εργάζεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει εκεί το μάθημα της επιχειρηματικότητας (τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Ψυχολογίας, Γεωλογίας καιΓεωπεριβάλλοντος), και στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Έχει επίσης, διδάξει σε προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, και σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Συμμετείχει στις ομάδες έργου του ΕΚΠΑ που υλοποίησαν προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, της ΓΓΕΤ, της Κοινωνίας της Πληροφορίας και,πέραν της επιχειρηματικότητας, κάλυπταν περιοχές όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το e-Learning, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών ΤΕΕ,η ψηφιακή σύγκλιση, η δημιουργία εταιρειών τεχνοβλαστών κ.ά.Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δραστηριοποιείται εως ειδικός σε θέματα ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Είναι πιστοποιημένος από το διεθνή οργανισμό NFTE (Network for Teaching Entrepreneurship),καιτο Austrian Center for Training Firms (ACT), Είναι επίσης πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων στα θεματικά αντικείμενα των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Εργάζεται στη Μονάδα Διασφάλισης ΠΟιότητας του ΕΚΠΑ. Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά