kika kikalot

...a że ją BÓg stwOrzył, a szatan Opętał <br />na zawsze będzie święta i na zawsze przeklęta . . . <br />zdradliwa i wierna, <br />kOchana i wredna, <br />zakręcOna i tajemnicza, <br />dObra i zla <br />pOczątek i kOniec ===> O tO jestem JA . .