Jimo Ongo

WNM <br />Wungu Neema kwa neema ya Mungu