irene

czy anioły potrafią tęsknić? <br />za dotykiem <br />uśmiechem <br />iskrą w oku <br />za smakiem pocałunku <br />czy anioły marzą? <br />aby zrzucić skrzydła <br />i objąć kogoś ramieniem <br />przytulić <br />pochylić cały świat <br />do stóp <br />czy anioły potrafią kochać? <br /><br />Tylko w poezji <br />odkrywamy ślad prawdy <br />między wierszami. <br /><br />Tylko w poezji <br />piękno kwitnie jak bajka <br />najwiosenniejsza! <br /><br />Tylko w poezji <br />wchodzę bez zaproszenia <br />cieszyć się tobą. <br /><br />Tylko w poezji <br />ramiona twe otwarte <br />na moje słowa. <br /><br />Tylko w poezji <br />gdy czule wiersz otwieram <br />ciebie otwieram.