Hadi Mohammad

labaik ya hussain-as .........alajal ya mehdi as
ya imam ham app ki mazlomiyat per ta qayamat rotee rahenge. aur apne imame waqt imam mehdi-as se dua karte hain jald zahoor kare aur app ke khoon ka badla lely alajal ya mehdi-as
adalat mehdi as ki intazar main hain.