Gothalonia

Perquè no volem sofrir més.
Perquè la nostra revolta és legítima.
Perquè no volem veure més el nostre poble viure en la misèria imposat pel capitalisme i la por imposada per les bandes ètniques.
Perquè tenim l'edat de tots els desafiaments i una immensa responsabilitat de cara a la història.
Perquè volem, com cada poble en té el dret, viure sobre la nostra terra segons la nostra identitat.
Hem fet la elecció de la resistència !
Serem presents on el nostre combat hoimposa, entre els joves treballadors, als liceus i facultats, a les agències ANPE, en els concerts i sobretot als nostres carrers, aquests carrers que ens neguem a veure ofertes al regnat de la violència!
La solidaritat guiarà la nostra acció.
Solidaritat de combat si cal,
ja no acceptem veure joves catalans i europeus tractats en estrangers sobre el seu sòl.

Playlists (1)

Journada Nissarda
40 videos
Play all