Laza gasy tsy very

Tonga dia Gasy ! Gasy tsy tontan'ny ela.